Се известуваат оние студенти (од прва година, насока Криминалист), кои го имаат избрано предметот Превенција на криминалитет, дека учебникот по тој предмет (кој го имаат во пакет книги од втор семестар) можат да го подигнат во книжарницата на Факултетот за безбедност – Скопје

Се известуваат оние студенти (од прва година, насока Криминалист), кои го имаат избрано предметот Превенција на криминалитет, дека учебникот по тој предмет (кој го имаат во пакет книги од втор семестар) можат да го подигнат во книжарницата на Факултетот за безбедност – Скопје

Се известуваат оние студенти (од прва година, насока Криминалист), кои го имаат избрано предметот Превенција на криминалитет, дека учебникот по тој предмет (кој го имаат во пакет книги од втор семестар) можат да го подигнат во книжарницата на Факултетот за безбедност – Скопје, кај Виолета Трајковска, утре (среда), 25 март 2020 од 10 до 11 часот.

За други термини кога може да ја подигнете книгата може да и се обратите на колешката Виолета на нејзиниот службен телефон 071/368 362.

Скопје, 24.03.2020

проф. Весна Стефановска