Се известуваат дипломираните и магистрираните студенти на Факултетот за безбедност, дека на ден 20.12.2019 година во 12,30 часот во Големиот амфитеатар ќе се одржи свечена промоција на која ќе бидат врачени дипломите.

Се известуваат дипломираните и магистрираните студенти на Факултетот за безбедност, дека на ден 20.12.2019 година во 12,30 часот во Големиот амфитеатар ќе се одржи свечена промоција на која ќе бидат врачени дипломите.

Се известуваат дипломираните студенти на прв циклус студии на Факултетот за безбедност како и магистрираните студенти, дека на ден 20.12.2019 година во 12,30 часот во Големиот амфитеатар ќе се одржи свечена промоција на која ќе бидат врачени дипломите.

Свечената тога ќе може да се подигне во периот од 11,00 до 12,00 часот во зградата на Деканатот.