Сашо Стојановски

Сашо Стојановски

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 26.09.2019 година (четврток) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Сашо Стојановски,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Криминалистички карактеристики на разбојништво во Република Македонија„

                   Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.