Термин за менторска настава

Термин за менторска настава

Се известуваат студентите од четврта година – студиска програма Безбедност дека менторската настава по предметот Криминална политика ќе се одржи на 24.10 во 10:00 часот. Студентите претходно да се јават кај доц. д-р Пеовска (канцеларија  бр.6)  во 09:50 за да бидат известени за просторијата каде ќе се одржи менторската настава.

доц д-р Наташа Пеовска