Резултати од Првиот колоквиум по предметот „Методика на истражување на пожари и експлозии“ – редовни

Резултати од Првиот колоквиум по предметот „Методика на истражување на пожари и експлозии“ – редовни