РЕЗУЛТАТИ – ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ за предметот “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” – ЈУНСКА СЕСИЈА

РЕЗУЛТАТИ – ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ за предметот “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” – ЈУНСКА СЕСИЈА

РЕЗУЛТАТИ – ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ за предметот “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” – ЈУНСКА СЕСИЈА

 

 Број на Индекс              Поени

  1. 3241/16 16

 

Проф. д-р Татјана Гергинова