РЕЗУЛТАТИ – ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ за предметот “КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ” – ЈУНСКА СЕСИЈА Број на Индекс Поени 1. 3238/16 20 Проф. д-р Татјана Гергинова

РЕЗУЛТАТИ – ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ за предметот “КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ” – ЈУНСКА СЕСИЈА Број на Индекс Поени 1. 3238/16 20 Проф. д-р Татјана Гергинова