РЕЗУЛТАТИ – ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ – “ТАКТИКА НА РАБОТА НА РАЗУЗНАВАЧКА СЛУЖБА И СЛУЖБАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ ” – ЈУНСКА СЕСИЈА

РЕЗУЛТАТИ – ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ – “ТАКТИКА НА РАБОТА НА РАЗУЗНАВАЧКА СЛУЖБА И СЛУЖБАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ ” – ЈУНСКА СЕСИЈА

РЕЗУЛТАТИ – ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ – “ТАКТИКА НА РАБОТА НА РАЗУЗНАВАЧКА СЛУЖБА И СЛУЖБАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ ” – ЈУНСКА СЕСИЈА

Резултати