РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРВ КОЛОКВИУМ – за предметот “ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ” (одржан на 27.11.2020)

РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРВ КОЛОКВИУМ – за предметот “ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ” (одржан на 27.11.2020)

РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРВ КОЛОКВИУМ – за предметот “ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ” (одржан на 27.11.2020)

Резултати