РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРВ КОЛОКВИУМ – за предметот “РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ” (одржан на 25.11.2020)

РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРВ КОЛОКВИУМ – за предметот “РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ” (одржан на 25.11.2020)

РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРВ КОЛОКВИУМ –  за предметот “РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ” (одржан на 25.11.2020)

Резултати