РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ” – СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА

РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ” – СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА

РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ” – СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА

 

Број на Индекс              Поени

1.      3243/16                               51

2.      3244/16                               51

3.      3225/16                               10

4.      3257/16                               41

 

                                                    Проф. д-р Татјана Гергинова