РЕЗУЛТАТИ за предметот “ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ” – ЈУНСКА СЕСИЈА

РЕЗУЛТАТИ за предметот “ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ” – ЈУНСКА СЕСИЈА

РЕЗУЛТАТИ за предметот “ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ” – ЈУНСКА СЕСИЈА

Резултати