РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” – СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА

РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” – СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА

РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” – СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА

 

Број на Индекс              Поени

  1. 2977/15                                  0
  2. 3536/17                                 8
  3. 3503/17                                16

 

                                                    Проф. д-р Татјана Гергинова