РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” – СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА

РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” – СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА

РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ “ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” – СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА

 

Број на Индекс              Поени

  1. 3812/18                        41
  2. 3796/18                        12
  3. 3831/18                         0
  4. 3216/16                         12
  5. 3817/18                         41

 

                                                    Проф. д-р Татјана Гергинова