РЕЗУЛТАТИ ЗА ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА – ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ за предметот “Тактика на работа на разузнавачка служба и службата за безбедност и контраразузнавање” Број на Индекс Поени 1. 2334/13 22 2. 1019/08 24 Студентот со број на индекс 2334/13 и 1019/08 да се јават кај Предметниот наставник Проф. д-р Татјана Гергинова

РЕЗУЛТАТИ ЗА ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА – ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ за предметот “Тактика на работа на разузнавачка служба и службата за безбедност и контраразузнавање” Број на Индекс Поени 1. 2334/13 22 2. 1019/08 24 Студентот со број на индекс 2334/13 и 1019/08 да се јават кај Предметниот наставник Проф. д-р Татјана Гергинова