РЕЗУЛТАТИ ЗА ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА – ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ за предметот “РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ” Број на Индекс Поени 1. 3004/15 50 2. 3236/16 75 Студентот со број на индекс 3271/16 да се јави кај Предметниот наставник Проф. д-р Татјана Гергинова

РЕЗУЛТАТИ ЗА ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА – ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ за предметот “РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ” Број на Индекс Поени 1. 3004/15 50 2. 3236/16 75 Студентот со број на индекс 3271/16 да се јави кај Предметниот наставник Проф. д-р Татјана Гергинова