РЕЗУЛТАТИ ЗА ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА за предметот “Тактика на работа на разузнавачка служба и службата за безбедност и контраразузнавање”

РЕЗУЛТАТИ ЗА ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА за предметот “Тактика на работа на разузнавачка служба и службата за безбедност и контраразузнавање”

РЕЗУЛТАТИ ЗА ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА за предметот “Тактика на работа на разузнавачка служба и службата за безбедност и контраразузнавање”

Резултати