РЕЗУЛТАТИ ЗА ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА – ВТОР КОЛОКВИУМ за предметот “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3501/17 47 Да се јават кај предметниот наставник студентите со број на Индекс 3521/17 и 3238/16 Проф. д-р Татјана Гергинова

РЕЗУЛТАТИ ЗА ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА – ВТОР КОЛОКВИУМ за предметот “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3501/17 47 Да се јават кај предметниот наставник студентите со број на Индекс 3521/17 и 3238/16 Проф. д-р Татјана Гергинова