Резултати Современи теории и системи за безбедност

Резултати Современи теории и системи за безбедност

Резултати Први Колоквиум предмет Современи теории и системи за безбедност

3500/17 – 60 бодови

Увид во тестот може да се изврши на 12.12.2019 година во 12.30 часот.