Резултати септемвриска сесија по предметот Криминалистичка тактика 2

Резултати септемвриска сесија по предметот Криминалистичка тактика 2

Резултати септемвриска сесија по предметот Криминалистичка тактика 2
1. 3420/17-25
2. 2933/15-58
3. 3619/17-55
4. 3479/17-да се јави
5. 3437/17-30
6. 3374/17-75

Увид во тест и подигање на оценки на 3.10. Во 11 часот
Ред проф д-р Марина Малиш Саздовска
Ред проф д-р Марјан Николовски