Резултати предмет Безбедносни стратегии (дополнителен испитен рок)

Резултати предмет Безбедносни стратегии (дополнителен испитен рок)

Резултати предмет Безбедносни стратегии

2440/13 – 75

3536/17 – 45

Увид во тестот може да се изврши на 19.12.2019 година од 12.00 до 13.00 часот во кабинетот на предметниот наставик