Резултати предмет Безбедносни политики – поправен колоквиум (дополнителен испитен рок)

Резултати предмет Безбедносни политики – поправен колоквиум (дополнителен испитен рок)

3225/16 – 70 бодови

3243/16 – 50

Увид во тестот може да се изврши на 19.12.2019 година од 12.00 до 13.00 часот.