Резултати по предметот Заштита на културно наследство

Резултати по предметот Заштита на културно наследство

РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ПРОФ. Д-Р САШО КОРУНОВСКИ, ОДРЖАН НА ДЕН 13.09.2019 – СКОПЈЕ

 

ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Р.б. ИНДЕКС Презиме и име – насока ПОЕНИ / ОЦЕНКА
1. 1910/11 34 / 5 (пет)