Прелиминарни резултати од поправен прв колоквиум по предметот Вооружување и опрема редовни и вонредни

Прелиминарни резултати од поправен прв колоквиум по предметот Вооружување и опрема редовни и вонредни

Прелиминарни резултати од поправен прв колоквиум по предметот Вооружување и опрема редовни и вонредни

Резултати редовни

Резултати вонредни