Резултати по предметот Меѓународни односи

Резултати по предметот Меѓународни односи

Резултати по предметот Меѓународни односи

 

Завршен испит

  1. 4150     – 34,5
  2. 4148 /19  -53
  3. 2991/15 – 40,5
  4. 4171/19 – 52 ,5

Втор колоквиум

  1. 3512/17 – 60,5 boda
  2. 3580/17 – 20
  3. 3518/17 – 44,5

Прашањето под бр. 32 што беше од прв колоквиум носи 10 бода. Тие бодови се додадени на прва група прашања (точно/неточно) кои сега имаат по 2 наместо по 1 бод, така што вкупниот број на бодови изнесува 80.