Резултати од Завршен испит по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Криминологија и криминална политика“ во септемвриската испитна сесија, одржан на 21.08.2020 (петок)

Резултати од Завршен испит по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Криминологија и криминална политика“ во септемвриската испитна сесија, одржан на 21.08.2020 (петок)

Резултати од Завршен испит по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Криминологија и криминална политика“ во септемвриската испитна сесија, одржан на 21.08.2020 (петок)

Резултати