Резултати од Завршен испит по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Криминологија и криминална политика“ во ноемвриска испитна сесија, одржан на 16.11.2020 (понеделник)

Резултати од Завршен испит по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Криминологија и криминална политика“ во ноемвриска испитна сесија, одржан на 16.11.2020 (понеделник)

Резултати од Завршен испит по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Криминологија и криминална политика“  во ноемвриска испитна сесија, одржан на 16.11.2020 (понеделник)

Резултати