Резултати од Завршен испит по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Безбедност и финансиска контрола“ – Скопјe во ноемвриска испитна сесија, одржан на 26.11.2019 (вторник)

Резултати од Завршен испит по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Безбедност и финансиска контрола“ – Скопјe во ноемвриска испитна сесија, одржан на 26.11.2019 (вторник)

Резултати од Завршен испит по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Безбедност и финансиска контрола“ – Скопјe во ноемвриска испитна сесија, одржан на 26.11.2019 (вторник)

Резултати