Резултати од Завршен испит по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Безбедност и финансиска контрола“ – Скопје во ноемвриска испитна сесија, одржан на 16.11.2020 (понеделник)

Резултати од Завршен испит по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Безбедност и финансиска контрола“ – Скопје во ноемвриска испитна сесија, одржан на 16.11.2020 (понеделник)

Резултати од Завршен испит по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма  „Безбедност и финансиска контрола“ – Скопје во ноемвриска испитна сесија, одржан на 16.11.2020 (понеделник)

Резултати