Резултати од Завршен испит – бодовна состојба по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Безбедност“, одржан на 16.11.2020 (понеделник) во 09:00 часот

Резултати од Завршен испит – бодовна состојба по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Безбедност“, одржан на 16.11.2020 (понеделник) во 09:00 часот

Резултати од Завршен испит – бодовна состојба по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Безбедност“,  одржан на 16.11.2020 (понеделник) во 09:00 часот

Резултати