Резултати од Завршен испит – бодовна состојба по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Безбедност“, одржан на 04.02.2020 (вторник) во 8:45 и 10:15 часот

Резултати од Завршен испит – бодовна состојба по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Безбедност“, одржан на 04.02.2020 (вторник) во 8:45 и 10:15 часот

Резултати од Завршен испит – бодовна состојба по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Безбедност“,  одржан на 04.02.2020 (вторник) во 8:45 и 10:15 часот