Резултати од Завршен испит

Резултати од Завршен испит

Резултати од Завршен испит – бодовна состојба по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Безбедност и финансиска контрола“ – Скопјe“, одржан на 03.09.2019 (вторник) во 09:00 часот (1-ва декада) и 12.09.2019 (четврток) во 09:00 часот (2-ра декада)

Резултати