Резултати од завршен испит – 15.09.2020

Резултати од завршен испит – 15.09.2020

Резултати од завршен испит Меѓународно право за права на човекот одржан на 15.09.2020.

Резултати од завршен испит