Rezultati od završen ispit

Rezultati od završen ispit

Резултати од полагањето на Завршен испит по предметот: „Методологија на криминолошки истражувања“,  спроведен на 16.07.2020 година

Резултат