РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ” Број на Индекс Поени 1. 2960/15 56 2. 3265/16 53 3. 3269/16 50 4. 3227/16 60 5. 3236/16 0 Проф. д-р Татјана Гергинова

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “РАЗУЗНАВАЧКИ СЛУЖБИ” Број на Индекс Поени 1. 2960/15 56 2. 3265/16 53 3. 3269/16 50 4. 3227/16 60 5. 3236/16 0 Проф. д-р Татјана Гергинова