РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3510/17 52 2. 3521/17 0 Да се јават кај предметниот наставник следните студенти 3501/17; 3520/17; 3225/16; Проф. д-р Татјана Гергинова

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ за предметот “НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ” Број на Индекс Поени 1. 3510/17 52 2. 3521/17 0 Да се јават кај предметниот наставник следните студенти 3501/17; 3520/17; 3225/16; Проф. д-р Татјана Гергинова