Резултати од Втор Колоквиум предмет Кризен менаџмент

Резултати од Втор Колоквиум предмет Кризен менаџмент

Резултати од Втор колоквиум предмет Кризен менаџмент

3236/16 – 80

3507/17 – 75

3530/17 – 70

Увид во тестот може да се изврши на 31.1.2020 година од 09.00 до 09.30 часот во Кабинетот на предметниот наставник.

Проф. д-р Марјан Ѓуровски