РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРОЦЕНКА НА РИЗИК, насока Безбедност, одржан на ден 15.01.2020 година

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРОЦЕНКА НА РИЗИК, насока Безбедност, одржан на ден 15.01.2020 година

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРОЦЕНКА НА РИЗИК, насока Безбедност, одржан на ден 15.01.2020 година

Резултати