Резултати од Втор колоквиум предмет Безбедносни стратегии

Резултати од Втор колоквиум предмет Безбедносни стратегии

Резултати од Втор колоквиум Безбедносни стратегии

3511/17 – 80

3510/17 – 75

3225/16 – 75

3537/17 – 70

3536/17 – 65

3501/17 – 60

 

Увид во тестот може да се изврши на 31.1.2020 година од 09.00 до 09.30 часот во Кабинетот на Предметниот наставник.

Проф. д-р Марјан Ѓуровски