Резултати од септемвриска сесија по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент

Резултати од септемвриска сесија по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент

Резултати септемвриска сесија Безбедносни стратегии и менаџмент

  1. 2919/15-20
  2. 2885/15-31
  3. 2586/14-25

Увид во тестови на 3.10 во 11 часот

Ред проф д-р Марина Малиш Саздовска