Резултати од септемвриска испитна сесија

Резултати од септемвриска испитна сесија

Резултати од  септемвриска испитна сесија по предметот Еколошка криминалистика
1. 3161/16-72
2. 3165/16-51
3. 3321/16-30
4. 3189/16-25
5. 2062/12-10
Увид во тестови во на 16.9.2019 год. 11 часот
 
 ред проф д-р Марина Малиш Саздовска