Резултати од септемвриска испитна сесија

Резултати од септемвриска испитна сесија

Резултати од  септемвриска испитна сесија по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент
1. 2929/15-75
Увид во тестови во на 16.9.2019 год. 11 часот, ред проф д-р Марина Малиш Саздовска