Резултати од Првиот колоквиум по предметот „Методика на истражување на пожари и експлозии“ – вонредни

Резултати од Првиот колоквиум по предметот „Методика на истражување на пожари и експлозии“ – вонредни