Резултати од Прв поправен колоквиум

Резултати од Прв поправен колоквиум

Резултати од I Поправен колоквиум по „Методологија на истражување на безбедносите појави“ –полаган на  06.12.2019 година

Резултаи од Колоквиумот