Резултати од прв поправен колоквиум по предметот УПРАВНО ПРАВО И ПРЕКРШОЧНО ПРАВО

Резултати од прв поправен колоквиум по предметот УПРАВНО ПРАВО И ПРЕКРШОЧНО ПРАВО

Резултати од прв поправен колоквиум по предметот УПРАВНО ПРАВО И ПРЕКРШОЧНО ПРАВО

Резултати