Резултати од прв колоквиум по предметот „Вооружување и опрема“