Резултати од прв колоквиум по предметот Криминалистичка тактика 2

Резултати од прв колоквиум по предметот Криминалистичка тактика 2

Резултати од прв колоквиум по предметот Криминалистичка тактика 2

4016/19  –  70

3967/19  –  80

3981/19  – 50

674/06  –  80

3996/19  – 41

3932/17  – 70

3968/19 – 20

4033/19 – 0

4063/19  – 0

 

Проф д-р Марина Малиш Саздовска