Резултати од Прв колоквиум по предметот Безбедносни политики

Резултати од Прв колоквиум по предметот Безбедносни политики

Резултати од Прв колоквиум по предметот Безбедносни политики

3501/17 – 65 бода

3537/17 – 80 бода

3511/17 – 75 бода

Увид во тестот може да се изврши на 12.12.2019 година во 12.30 часот во кабинетот на предметниот наставник.