Резултати од прв колоквиум – 23.11.2020

Резултати од прв колоквиум – 23.11.2020

Резултати од прв колоквиум Меѓународно право за права на човекот одржан на 23.11.2020.

Резултати од прв колоквиум