Резултати од пробното (и доброволно) on-line полагање на I Колоквиум

Резултати од пробното (и доброволно) on-line полагање на I Колоквиум

Резултати од ПРОБНОТО (и доброволно) on-line полагање на I Колоквиум по предметите: „Социологија и „Социологија на безбедност“ на ден 16.04.2020 година

Резултатот